Zmiany nazw ulic


Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej informuję, iż w Mieście Kamienna Góra przewidywane do zmiany są nazwy następujących ulic: Armii Ludowej, Małgorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego,

E. i J. Rosenbergów oraz Hanki Sawickiej. Burmistrz Miasta Kamienna Góra podaje poniżej propozycje nowych nazw ulic i prosi o oddawanie na nie swoich głosów. Przy każdej zmienianej nazwie ulicy można też dać swoją propozycję. Głosowanie potrwa do 20 stycznia br. Po przygotowaniu kompletu materiałów sprawą zmiany nazw ulic zajmą się radni Rady Miasta.
 

Ankieta składa się z 6 pytań